You can add our Mobile Number 9724814214 in your own WhatsApp Group

Pratibhashali teacher sanmanpatrak Babat No Paripatra

Pratibhashali teacher sanmanpatrak Babat No Paripatra

Aaj roj teacher sanmanpatrak thi prathmik teacher ne protsahit karvano sayukt shikshan niyamak shreeno paripatra thayel chhe.

Ahi rajuJRaju karel pripatra thi kya sudhi ma mahiti mangavel chhe a & Sena aadhare gunankan Dhyan ma lese.

No comments:

Post a Comment